Rallyheart.hu a Facebookon! Rallyheart.hu a Twitteren! Rallyheart.hu az Instagram-on! Rallyheart.hu a Youtube-on! Rallyheart.hu kapcsolat!rss icon

Pin It

A Historic Munkabizottság vezetőjének beszámolója...

Gyulay Zsolt Elnök Úr részére
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Elnökség!

Tisztelt Elnök Úr a közelgõ közgyûlésre való tekintettel szeretném Önt tájékoztatni, mint az MNASZ Historic Munkabizottság vezetõje egy beszámoló formájában a Munkabizottság eddigi munkájáról.

Bevezetõ

Az MNASZ Historic Rallye Munkabizottsága 2007-ben jött létre az akkori sportszakmai alelnök Szamos Miklós sporttárs kezdeményezésre azzal a céllal, hogy a hazai Historic rallye versenyzés alapjait megteremtse, szabályrendszerét kidolgozza, versenyzõit összefogja, ismeretekkel ellássa úgy technikai kérdésekben, mint a versenyzési szabályokat illetõen. Az Õ személyes felkérésének eleget téve vállaltam el a munkabizottság vezetését.

Az elnökség 2010-ben létrehozta a mai formájában az MNASZ Historic Munkabizottságot, (továbbiakban Bizottság) amelynek feladata már nem csak a rallye hanem a pálya és hegyi versenyzés koordinálása is, vezetõjének az elnökség a személyemet nevezte ki, melyet elnök úr 2011-ben megerõsített.

Fontosnak tartom a beszámoló elõtt megemlíteni az FIA „K” függelékébõl az alábbi idézetet, amely pontosan megfogalmazza, hogy mit is jelent a Historic versenyzés:

„A Historic-verseny nem egyszerûen egy kategória, ahol serlegeket lehet gyûjteni, hanem egy különleges sportág, melynek legfõbb jellemzõje az autók, és azok története iránti odaadás. A Historic autóversenyek lehetõvé teszik az autózás történetének aktív tiszteletét.”

A fenti nagyszerû gondolatok után rátérek a beszámolómra.

Bajnokság, RSB, Rendezõk, ATB

Az elsõ kilométereket 2006-ban az Országos Rallye Bajnokság keretén belül kiírt Historic Rallye Kupában tették meg az akkori Historic úttörõk, majd 2007-tõl már az önálló Országos Historic Rallye Bajnokság jelentette a Historic versenyzõk számára a futamokon történõ indulás lehetõségét, igaz az ORB-vel szimbiózisban, ami azt jelentette, hogy az RSB egyenrangú partnerként elismerve a Bizottságot, messzemenõkig támogatta annak munkáját és elképzeléseit. Itt ki kell emelnem Dudás Gyula és Botka Endre volt RSB vezetõk személyét, akik támogatásukkal elõsegítették a Bizottság számára a komplett Historic Rallye szabályrendszer kidolgozását és annak beillesztését a hazai versenyrendszerbe, ezzel megteremtve az Országos Historic Rallye Bajnokság kiírásának a lehetõségét.
 
A bajnokságunk futamai jellemzõen az ORB futamokkal együtt kerülnek lebonyolításra ez alól kivétel volt a 2012-es esztendõ, ahol a futamok kevés száma miatt az IB engedélyével az RTE futamokkal közösen kerültek megrendezésre. A Bizottság igyekszik a versenyrendezõkkel jó kapcsolatot kialakítani ennek eredményeképpen az elmúlt években nagyszerû sikereket értünk el a Historic Rallye területén.

 


 

Kezdeményezésünkre került megrendezésére elsõ ízben, hazánkban FIA Historic Rallye Európa Bajnoki futam a Mecsek Historic Rallye, Jelen István rendezõ közremûködésével, amely az óta is meghatározó és rangos eseménye a hazai autósport életnek. Az elmúlt években többször is a legjobb Historic Rallye EB futam kitüntetõ címet kapta a FIA Historic Rallye Munkabizottság (FIA HMSC) vezetõjétõl Rod Parkin úrtól. Jelen István és a Mecsek Historic Rallye elválaszthatatlan részét képezik a hazai és a nemzetközi Historic versenyzésnek.

Meg kell említeni Markó Tibor rendezõt és az általa rendezett Baranya Kupát, amely már évek óta biztos pont a Historic Rallye naptárban és nem utolsósorban Fodor Krisztián és Füredi András rendezõk nevét is, akik a nehéz 2012-es szezonban a bajnokságunk segítségére siettek versenyeikkel és így értékelhetõ bajnoki évet, zárhattunk, így utólag is köszönet érte.

A technikai elõírások illetve szabályzatok a Historic versenyzésben is fontos és kiemelt szerepet kapnak. Ezeknek a folyamatos frissítése fordítása jelentõs szellemi és anyagi erõforrást igényel, amit eddig szintén a szponzori támogatásokból fedeztünk. Ennek megszûnése után a megváltozott helyzetben sietett segítségünkre Feind Gábor az MNASZ ATB részérõl , aki szívügyeként tekint a Historic versenyzésre és munkájával felbecsülhetetlen értékû segítséget nyújt, versenyzõinknek úgy az MNASZ felé, mint az FIA felé történõ mûszaki ügyek intézésében vagy a felmerült kérdések megválaszolásában. A kiváló FIA Historic kapcsolatainak és munkájának köszönhetõen mára teljesen zökkenõmentesen kerülnek kiállításra az FIA Historic Gépkönyvek (HTP) amelyek nélkülözhetetlen dokumentumok a külföldön indulni szándékozó versenyzõink gépjármûi számára.

Versenyzõk

A versenyzõi létszám évrõl évre növekszik, köszönhetõen a sajátos versenyzõbarát szabályrendszernek, amely azt jelenti, hogy a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a versenyzõi igényeket és elképzeléseket. Ebben a szellemben került kialakításra két éve egy új korcsoport illetve a 2013-as szezonban kiírásra került a Replika Kupa, amely rendkívül gyors népszerûségre tett szert a versenyzõink körében. Ezek a változtatások, fejlesztések egyre több olyan versenyzõnek adtak indulási lehetõséget, akik eddig autójukat nem tudták megfelelõen versenyzési célokra használni, mert nem volt meg az a szabálykörnyezet, amely ezt lehetõvé tette volna számukra.

Továbbá, meg kell említenem, nagyszerû régi idõket idézõ családias hangulatot és nem utolsósorban az alacsonyan tartott nevezési díjakat, melyet a Historic Munkabizottság névadó szponzor bevonásával támogat a rendezõ felé, pontosabban támogatta, mert 2013-ban ezt a jogunkat az újonnan felálló RSB elvette.

Az elmúlt években versenyzõink többször bizonyították a nemzetközi porondon is a tudásukat. A Historic EB futamok rendszeres indulói és helyezettjei között találhattuk versenyzõinket. A Historic Rallye Európa Bajnokság futamain és az éves értékelésében is kiváló eredményeket értek el az alábbi párosaink:
Gál Csaba/Varga László, Kövesdán András/Kerekes József, Leitold Károly/Gábor János, Huberth István / Köhler Zoltán

A CEZ KözépEurópai Kupa sorozat is amely a 2013-as évtõl már, mint Bajnokság szerepel az FIA naptárban egyre népszerûbb a versenyzõink körében, ahol nagyszerû magyar siker született és így az éves értékelésben a 2012-es bajnok a Wirtmann Ferenc/Barna György páros lett, akik a budapesti díjkiosztón vehették át a bajnoki címért járó serleget. Ezt a sikerüket a 2013-as szezonban is sikerült megismételni és mellettük még egy magyar a Mekler László/Mikó Edit Historic páros állhatott fel a Trevisóban megtartott díjkiosztón a képzeletbeli dobogóra és annak is a második fokára.
Meg kell még említeni még a Kövesdán/Varga a Kátai/Sárdi és a Lukács/Sárdi párosokat is akik egyegy futamon kiváló helyezéseket értek el és az éves értékelésben is büszkeségre okot adó helyen végeztek.

 


 

Szakági és szövetségi kapcsolatok

A Bizottság folyamatosan dolgozik a szabályrendszerének korszerûsítésén és a rallye mellett újabb szakágak bevonásával reményeink szerint egyre szélesebb körben, tud meghonosodni hazánkban is a Historic versenyzés. Ennek keretében 2013-ban elindultak az Autós Gyorsasági Bizottsággal a tárgyalások és elkészült egy Historic gyorsasági szabálytervezet, amely reményeink szerint a következõ évi bajnokság alapja lehet.
Tárgyalásokat folytattunk a MAVAMSZ elnökével, Jankó úrral, hogy miként tudnánk az 1/100 –s és Regularity versenyeket integrálni az MNASZ szabályrendszerébe, illetve versenyzõiknek a nemzetközi szerepléshez szükséges liszenszeket biztosítani. Ennek eredményeképpen megteremtettük a nemzetközi „H” liszensz intézményét, ami már nemzetközi szinten is lehetõvé teszi az ilyen jellegû versenyeken a rajthoz állást.

Nemzetközi kapcsolatok

Az évente különbözõ helyszíneken megrendezésre kerülõ FIA szemináriumon, ahol a következõ évi versenynaptár és szabály változások ismertetése történik, rendszeresen részt veszünk. Ezek kiváló helyszínei a személyes kapcsolatok elmélyítésének a szakmai konzultációnak. Ma már elmondhatjuk, hogy kiváló nemzetközi kapcsolat rendszerrel rendelkezünk e téren és kiváló kapcsolatot ápolunk a már említett FIA HMSC-vel, Sándor István sporttárs már negyedik éve állandó tagja az FIA bizottságnak.

Média

A Historic Munkabizottság és maguk a versenyzõk is sokat tettek és tesznek a Historic versenyzés népszerûsítéséért. Saját anyagi erõforrásaikat nem kímélve rendszeresen sajtóanyagokat tesznek közzé különbözõ internetes portálokon és a nyomtatott sajtóban, mint pld. a RallyCafé a Rallyracing vagy a Veterán címû újságokban illetve az MTVA is rendszeresen készít anyagokat és többkevesebb mûsoridõt adva a Historic versenyzõknek, és ezzel lehetõséget adnak a Historic versenyzés és a versenyzõk szélesebb körben történõ megismertetésének.

A Historic közösség

Évenként tartunk a szezon végén egy Historic megbeszélést, ahol szép számmal jelennek meg aktív Historic és már kevésbé aktív mondjuk úgy, hogy veteránversenyzõk is, mert személy szerint én és a Bizottság is fontosnak tartja, hogy elõdeink is, akik lefektették a hazai autóversenyzés alapjait, összejöjjenek és megosszák élményeiket és gondolataikat a jelenlévõkkel. A legutóbbi rendezvényen, ahol a Pénzes Zsolt akkor még, mint kandidáló rallye szakágvezetõ is meghívottként részt vett, tartottunk egy informális szavazást, ahol a jelenlévõk egyhangúan a Bizottság jelenlegi vezetése mellett voksoltak. Nem ünnep rontásként, de kénytelen vagyok arról is beszámolni, hogy itt Pénzes szakágvezetõ jelölt a kortes beszédében közgyûlés elõtt voltunkmegígért mindent, amibõl mint késõbb kiderült semmit nem tartott be.

Zárszó

Az elmúlt hat esztendõben a magyarországi Historic versenyzés nagy utat tett meg és ma már elmondhatjuk, hogy versenyzõink révén és az itt rendezett Historic Rallye EB futam okán nemzetközi mércével mérve is jelentõs tényezõvé vált és megérett arra, hogy önálló szakágként elismert tagja legyen szövetségünknek.

Ehhez kérem Elnök Úr és az Elnökség támogatását és beleegyezését.

Budapest
Sporttársi Üdvözlettel,
Barna György
MNASZ Historic Munkabizottság vezetõje

Legfrissebb cikkek